Kilka słów o produkcie

Podkłady kolejowe to belki poprzeczne do biegu toru, na których za pomocą specjalnych przytwierdzeń mocuje się szyny. Najczęściej stosowanymi podkładami kolejowymi są podkłady: drewniane, strunobetonowe, betonowe, stalowe. W Tartaku Kleniewski produkowane są dębowe podkłady drewniane. Ich zaletami są między innymi:
– fakt, że nie przewodzą prądu (ważne ze względu na instalacje elektryczne na kolei)
– bardzo dobrze tłumią drgania – z tego powodu są wykorzystywane na obiektach inżynierskich (mostach, wiaduktach)

Podkłady drewniane stosowane są również na łukach o promieniu poniżej 250 metrów, a także na dużych pochyleniach. Są najczęściej spotykanym typem podkładów kolejowych na liniach lokalnych, chociaż można je też zaobserwować na starszych głównych liniach, na których nie było wymiany nawierzchni. Trwałość drewnianych podkładów wynosi: 18–33 lat.
Spotykane są podkłady drewniane produkowane z drewna sosnowego, jednak to podkłady dębowe cechują się największą trwałością oraz wytrzymałością.

Rodzaje podkładów kolejowych dębowych zgodne z normami EU

Podkłady kolejowe w przekroju poprzecznym mają kształt belkowy lub obły.
Każdy z tych rodzajów dzieli się na typy, które są ściśle określone w normie Unii Europejskiej PN-EN 13145+A1:2021,
określającej wymagania dla materiałów drzewnych nawierzchni kolejowej (norma zharmonizowana z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr 1299/2014 z dnia 18.112014 r. dotyczącym technicznych specyfikacji interoperacyjności "TSI" podsystemu "Infrastruktura" systemu kolei w Unii Europejskiej).
Tartak Kleniewski produkuje podkłady kolejowe dębowe z zastosowaniem się do Europejskich wymogów.
TYP IB - 2600mm
TYP IIB
TYP IIO
TYP IIIB
TYP IIIO
TYP IVO

TRANSPORT

Nasz tartak oferuje profesjonalny transport w przypadku zamówień hurtowych.
Posiadamy dwa samochody ciężarowe z platformami, ale również jesteśmy w stanie zorganizować spedycję zewnętrzną na życzenie klienta.
Ładowność każdego z naszych samochodów wynosi 24 tony. Materiał jest wożony zarówno w całej Polsce jak i innych Europejskich krajach.

Zamówienie / kontakt

Zapraszamy do współpracy zarówno odbiorców krajowych (Polska) jak i z innych Państw Europejskich. Firma Kleniewski Tartak prowadzi stałe dostawy do Niemiec, Belgii, Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Austrii, Włoch, Czech, Słowacji i Bułgarii.
Jesteśmy również otwarci na inne destynacje.

+48 84 660 70 53
+48 84 660 72 03
 
info@kleniewski.eu