Archiwa 38 mm I klasa - Tartak Kleniewski

38 mm I klasa - Array