Dąb

Dąb – w czym tkwi jego siła?

Dąb już przed setkami lat uchodził za solidny, naturalny surowiec budowlany. Jest powszechnie uważany za jedno z najszlachetniejszych drzew i praktycznie wszędzie na terenie swojego występowania cieszy się wyjątkowym szacunkiem i sympatią. Ze względu na okazałe rozmiary jakie osiąga, dąb sprawia majestatyczne wrażenie, a jego długowieczność sprawia, że możemy cieszyć nim nasze oko przez długie lata. Produkty powstające z drewna dębowego wykorzystywane są głównie w budownictwie i meblarstwie. Nasza kuchnia czy też sypialnia od razu nabierze stylu gdy pojawia się w nich ciepłe i elegancie drewno, będące zawsze na czasie.

Dąb – kilka słów wstępu

Dąb jest gatunkiem długowiecznym i żyje ponad 700 lat. Polska jest geograficznie położona w umiarkowanym klimacie, co sprzyja takim gatunkom drzewa jakim jest dąb, a więc jest on łatwy w pozyskaniu. Poznanych gatunków tego drzewa na świecie na rok 2020 jest ok. 460 jego odmian. Tarcica dębowa wybierana jest od lat z dwóch przyczyn. Po pierwsze odznacza się ono wysoką twardością, a po drugie, wykonane z niej elementy posiadają wysokie walory estetyczne. Jeśli jesteś zainteresowany jakie pozostałe produkty dostępne w Naszej ofercie, możesz w każdej chwili zerknąć do zakładki poniżej

Gatunki dęba

Dąb (Quercus L.) pochodzi z rodziny bukowatych (Fagaceae Dumort.), z rzędu bukowców, który należy do składu różowego w obrębie okrytonasiennych, a tu do podrodziny Quercoideae Õrsted. W ciągu swojego długiego życia drzewa tego rodzaju mogą osiągać duże rozmiary, a szerokość pierścieni mierzy nawet do 2 m. Długość czasu cyklu wzrostowego waha się pomiędzy 1 2 a 2 00 latami.

Do najpowszechniej dziko rosnących gatunków w Polsce zalicza się:

  • dęby szypułkowe (Quercus robur L.), nazywane dębem letnim,
  • dęby bezszypułkowe (Quercus petraea Liebl.), zwany także zimowym,

oraz:

  • dęby omszone (Quercus pubescens Willd.),
  • dęby burgundzkie (Quercus cerris L.),
  • dęby czerwone (Quercus rubra L.).

Dąb szypułkowy- krótka charakterystyka

Klimat

Dąb występuje w warunkach klimatu atlantyckiego na zachodzie i kontynentalnego na wschodzie. Pod tym względem różni się od buka i dębu bezszypułkowego, które unikają kontynentalnego wschodu, ale także od świerka i sosny, których brak w oceanicznym klimacie zachodu. Cechuje go duża plastyczność pod względem dostosowania do warunków klimatycznych.

Światło

Jest to typowy gatunek światłolubny. Cechuje go wyższe zapotrzebowanie na światło niż dębu bezszypułkowego. Wskazuje na to m.in. rzadka tzw. świetlista i mniej ulistniona korona. W młodości słabe ocienienie jest korzystne, celem ochrony przed mrozem

Temperatura

Wymaga wyższych temperatur w okresie letnim niż buk i jest bardziej wymagający niż dąb bezszypułkowy. Potrzebuje przynajmniej średniej temperatury 12°C w okresie od kwietnia do września. Północna granica zasięgu styka się prawie z granicą 4-miesięcznego okresu wegetacji. W pierwszych latach życia dąb na odkrytych powierzchniach cierpi od przymrozków.

Wilgotność

Wymaga gleb wilgotnych, z niezbyt głębokim poziomem wody gruntowej, w granicach: 80-100 cm, zbliżonych do gleb mokrych. Pod tym względem ma większe wymagania niż dąb bezszypułkowy, który unika raczej gleb wilgotnych. Dąb szypułkowy znosi dużą wilgotność powietrza, występuje jednak także na ubogich w opady obszarach wschodniej Europy.

Gleba

Dąb szypułkowy należy do gatunków o największych wymaganiach w stosunku do gleby. Wymaga gleb zasobnych. Są to przynajmniej piaski gliniaste mocne, a także gliny lekkie i średnie, gliny ciężkie oraz iły, które powinny być dosyć wilgotne, np. dąbrowy krotoszyńskie na bogatych iłach trzeciorzędowych. Rośnie na glebach brunatnych i płowych, czarnoziemnych i madach, a więc także na terenach zalewowych.

Tarcica z dębu szypułkowego (Quercus robur L.)

Gatunek ten swoją nazwę zawdzięcza swoim owocom, rosnącym na długich ośmiocentymetrowych szypułkach. Tarcicę dębową można opisać jako  pierścieniowo – naczyniową, z dobrze widocznymi słojami rocznymi. Jej średnia gęstość wynosi 0,74 g/cm³. Jest w niej widoczne zróżnicowanie na biel i twardziel. Biel jest wąski i ma żółtawobiałą barwę, natomiast twardziel jest szeroka, jasno- lub ciemnobrązowa. Promienie drzewne  są dwojakie – szerokie i wąskie, dobrze widoczne ludzkim okiem. W przekroju poprzecznym szerokie promienie drzewne przybierają formę matowych lub błyszczących promienistych smug, o barwie jaśniejszej od ogólnego tła tego surowca. W przekroju promieniowym promienie mają przedstawiają się jako długie i relatywnie szerokie wstęgi (w zależności od oświetlenia – ciemne i matowe lub jasne i błyszczące). W przekroju stycznym promienie występują w postaci pionowych wąskich prążków, nieco rozszerzonych pośrodku. Przewyższa ono wszystkie drzewa europejskie pod względem wytrzymałości i trwałości.Najczęstsze wady jakie może posiadać ta tarcica to krzywizny, nieregularny układ przyrostów rocznych, listwy mrozowe, przebarwienia, pęknięcia oraz chodniki owadzie i zgnilizny. W słoju rocznym w fazie wczesnej występuje jeden lub zaledwie kilka rzędów szerokich naczyń, tworzących pierścień. W fazie późnej część słoja złożona jest z licznych naczyń o małych średnicach, zgrupowanych w promieniowe szeregi, otoczone komórkami miękiszu. Gatunek dębu szypułkowego odznacza się dobrymi właściwościami technicznymi – jest ciężkie, twarde, łupliwe i trwałe.

Tarcica z dębu bezszypułkowego

Dębina bezszypułkowa jest nieco bardziej miękkie i lżejsze niż dębu szypułkowego. Jest jednym z najbardziej cenionych gatunków powszechnie wykorzystywanym. Biel średnio twardy, o barwie biało-żółtawej. Twardziel natomiast zdecydowanie cięższa, odporna na ścieranie, bardzo twarda, barwy brunatnej. Dostarcza szczególnie cennego materiału, do wytwarzania elementów do budowy okrętów, wytwarzania mebli i klepek podłogowych, sklejki i płyt wiórowych. Szczególnie nadaje się do budownictwa wodnego ze względu na swoją dużą wytrzymałość na gnicie. Wykorzystuje się je także do budowy antałków, w których leżakują cenne alkohole. Gatunek dębu bezszypułkowego ma niestety ograniczony w zasięg. Na terenie Polski jego lokalizacja to północna granica Podlasia: Białegostoku oraz Puszczy Białowieskiej. Ma on także większe wymagania siedliskowe, preferuje tereny nizinne, w górach sięga tylko do granicy 600-700 m n.p.m.

Dąb – jego zastosowanie

Materiał jakim jest dąb, to wysokiej jakości surowiec, chętnie wykorzystywany przez producentów m.in. mebli, podłóg , okien oraz drzwi. Główną cechą tarcicy dębowej jest jej wysoka gęstość. Dzięki temu deski te charakteryzują się dużą twardością, podobnie jak deska bukowa, co jest ważnym aspektem chociażby dla producentów podłóg drewnianych. Zaletą drewna dębowego są także jego niepowtarzalne walory wizualne, co dla klienta, wędrującego po sklepie w celu wyboru idealnych produktów do swojego domu, nie jest obojętne. Nie da się ukryć, iż w 2020 r, kuchnia wyposażona w dębowe blaty, królowała w niejednym polskim domu. Ze względu na sposób obróbki drewna oraz klasy jakości jakiej jest dany surowiec, powstałe produkty mogą odznaczać się różnorodną stylistyką. Nierzadko wymaga to od nas większego wysiłku, poprzez większy nakład pracy, lecz dzięki temu efekt jaki finalnie osiągamy przy pracy z drewnem dębowym jest wręcz spektakularny i zachwycający spektakularny. Drewno z tego gatunku będzie dobrym wyborem zarówno w nowoczesnych wnętrzach jak i rustykalnych. Drzwi wykonane z drewna dębowego, mogą stać się wizytówką domu, która zaprasza naszych gości do środka. Drewno dębowe jest cenione nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie, przede wszystkim ze względu na swoje walory estetyczne i wytrzymałościowe. Biorąc pod uwagę wysoką odporność na wilgotne warunki, jaką posiada dąb, bardzo często wykorzystuje się go celu konstrukcyjnym jako materiał do budowy statków, a także ogólnie w budownictwie wodnym. Oznacza to, że swoje zastosowanie będzie znajdzie także w procesie wytwarzania podkładów kolejowych oraz beczek. Ceniony jest także wśród osób zajmujących się tokarstwem i snycerką, tworzących piękne drewniane dekoracje.

Dziękujemy, że odwiedziłeś naszą stronę online. W pozostałych zakładkach, w jakie posiada nasza strona możesz znaleźć więcej informacji, takich jaki: pełna oferta Naszych produktów, treści edukacyjne, historia firmy z siedzibą w Bondyrzu, opinie klienta, dane firmy. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, poniżej znajdziesz do nas kontakt, wraz z naszym adresem e-mail. Nasze biuro warto odwiedzić także osobiście, otwarte w dni robocze w godz. 6-18., gdzie możesz zobaczyć miejsce, w którym powstają Nasze produkty, które w dalszym etapie trafiają do znanego Ci sklepu.

Możesz dołączyć do Nas także na instagramie i facebooku!